Budova ZZS JmK v Brně - Bohunicích, řešení hrubé vrchní stavby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V této bakalářské práci se řeší vybraná technologická etapa, což je hrubá vrchní stavba Zdravotnické záchranné služby JmK v Brně-Bohunicích. Jedná se o čtyřpodlažní objekt a celková zastavěná plocha činí 1997 m2. Stavba je navržena jako železobetonová monolitická. V prvé řadě se v zadané technologické etapě zpracovávají situace stavby se širšími vztahy dopravních tras včetně zprávy. Dále se zpracovává výkaz výměr hrubé vrchní stavby, dva technologické předpisy pro hrubou vrchní stavbu, zásady organizace výstavby s výkresem zařízení staveniště a zprávou zařízení staveniště. V neposlední řadě je zpracován časový plán pro hrubou vrchní stavbu, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky a jejich zajištění , bezpečnost a ochrana zdraví při práci a položkový rozpočet hrubé vrchní stavby. Výsledkem je přesný postup prací jako je montáž bednění a betonování. Cena stavby dle rozpočtu činí cca 32 mil. a dle vyhotoveného časového plánu bude hrubá vrchní stavba trvat cca jedenáct měsíců.
The aim of this Bachelor’s thesis is to deal with a part of the technological stage, which is the superstructure of the Emergency Medical Service of South Moravia region in Brno-Bohunice. The building is designed as four floor and the build-up area is 1997 m2. The construction is designed as monolithic from reinforced concrete. First of all, drawings of situation of the transport routes and a report of broad relation of transport routes are made. Secondly, the bill of quantities for the superstructure, two technologic specifications for the superstructure, the principles of organization of construction with drawing of site equipment and report of the site equipment are done. Last but not least, the time schedule, set of machinery, qualitative request and its ensuring, work safety rules and item budget for the superstructure are made. The result is accurate work procedure of installation of formwork and concreting. Estimated price for constructions is 32mil. and according to the time schedule the superstructure construction will take approximately eleven months.
Description
Citation
FILIPOVÁ, K. Budova ZZS JmK v Brně - Bohunicích, řešení hrubé vrchní stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO