Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení ekonomické situace společnosti ABC, a.s. a predikce s využitím statistických metod. Teoretická část se zabývá popisem vybraných ukazatelů finanční analýzy a statistických metod, mezi které patří analýza časových řad, regresní a korelační analýza. S využitím teoretických poznatků je v praktické části posouzen finanční stav analyzované společnosti a její předpokládaný vývoj. Závěrečná, návrhová, část se věnuje doporučením, které povedou ke zlepšení finančního stavu společnosti.
The subject of this diploma thesis is the evaluation of the economic situation of the company ABC, a. s. and its prediction using statistical methods. The theoretical part deals with the description of selected indicators of financial analysis and statistical methods which include time series analysis, regression and correlation analysis. With the use of theoretical knowledge, the financial status of the analysed company and its expected development are assessed in the practical part. The final part contains recommendations that will lead to the improvement of the company's financial condition.
Description
Citation
HROUZEK, P. Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Otázka oponenta práce - Na straně 123 uvádíte, že: "Z výsledků finanční analýzy vyplynulo, že se společnost potýká s vyšší dobou obratu zásob oproti konkurenci a nízkou dobou obratu zásob." Podrobněji tuto větu vysvětlete. - Odpovězeno Ph.D. Hornungová - firma působí na trhu B2B nebo B2C? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO