Obrazová a video interpretace zvukových dat

but.committeeDoc.Ing.MgA. Ondřej Urban, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Rund, Ph.D. (člen) MgA. et Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Miklánek (člen) MgA. Jan Kavan, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci s výhradami. Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta: Definujte pojem amplituda, kdy je o ní vůbec možné uvažovat? Průběh na obrázku 1 popisujete jako průběh amplitudy signálu, vysvětlete, jak se dle Vás amplituda signálu na tomto obrázku mění. Píšete zde také, že dochází ke změně dynamiky signálu na tomto obrázku, jak se podle Vás mění dynamika signálu na tomto obrázku a nezapomeňte definovat pojem dynamika signálu. Kolik efektů bylo vytvořeno autorem práce? Jaký modul byl použít pro částicový systém? Jak byla kompenzována latence efektů? Jaký model fareb byl zvolen?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAudio inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŘíha, Kamilcs
dc.contributor.authorDobiášovský, Jiřícs
dc.contributor.refereeBalík, Miroslavcs
dc.date.accessioned2023-06-09T06:53:53Z
dc.date.available2023-06-09T06:53:53Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractObsahem práce je zpracování problematiky obrazové a video interpretace zvukových dat. V teoretické části je nejprve zpracováno téma zvukového signálu, jeho vlastnosti a reprezentace zvukového signálu v časové a frekvenční oblasti. Dále je objasněno jeho digitální zpracování a jsou popsány jednotlivé komunikační protokoly, pomocí kterých je možné přenášet zvuková data nebo komunikovat s audio a video zařízeními. Na základě poznatků z teoretické části je zvolen vhodný systém pro 3D generativní vizualizaci zvukového signálu na základě MIDI dat nebo jeho obálky. Je vytvořen systém pro zpracování zvukových dat v DAW a jejich odeslání po lokální síti pomocí vhodného protokolu. V prostředí určeném k vizualizaci je vytvořen program, který odeslané signály přijímá a vhodně třídí. Je popsán proces tvorby vizuálních efektů, způsob jejich využití při vizualizaci zvukového signálu a vzájemná komunikace mezi oběma programy je demonstrována na vhodných příkladech a pilotním projektu. Systém, který je výsledkem této práce lze použít pro 3D generativní vizualizaci hudebních dat v reálném čase.cs
dc.description.abstractThe content of the thesis is the elaboration of the problem of image and video interpretation of sound data. In the theoretical part, the topic of the sound signal, its properties and the representation of the sound signal in the time and frequency domain are treated first. Furthermore, its digital processing is described and individual communication protocols with which it is possible to transmit audio data or communicate with audio and video devices are described too. Based on the findings from the theoretical part, a suitable system is chosen for 3D generative visualization of the sound signal based on MIDI data or its envelope. A system is created for processing sound data in the DAW and sending it over the local network using a suitable protocol. In the environment chosen for visualization is created a program that receives the sent signals and sorts them appropriately. The process of creating visual effects is described, the method of their use in the visualization of the audio signal and mutual communication between the two programs is demonstrated using suitable examples and pilot project. The system resulting from this work can be used for real-time 3D generative visualization of music data.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationDOBIÁŠOVSKÝ, J. Obrazová a video interpretace zvukových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.cs
dc.identifier.other151161cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/210226
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAudiocs
dc.subjectvideocs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectAbletoncs
dc.subjectUnreal Enginecs
dc.subjectAudioen
dc.subjectvideoen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectAbletonen
dc.subjectUnreal Engineen
dc.titleObrazová a video interpretace zvukových datcs
dc.title.alternativeAudio Data Interpretation in Image and Videoen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2023-06-08cs
dcterms.modified2023-06-08-11:03:46cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid151161en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.06.09 08:53:53en
sync.item.modts2023.06.09 08:13:48en
thesis.disciplineZvuková produkce a nahrávánícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
31.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
661.68 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_151161.html
Size:
5.52 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_151161.html
Collections