Výroba komponentu ruční brzdy osobního automobilu s využitím technologie rapid prototyping

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena zejména na výrobu komponentu ruční brzdy pro automobil Fiat Stillo pomocí technologie Rapid Prototyping metodou FDM. Úvodní část práce obsahuje stručný popis technologií Rapid Prototyping. Součástí práce je modelování komponentu ruční brzdy reálné součásti ve vozidle, u které došlo k destrukci úchytných částí a úprava modelu pro výrobu. Výroba komponentu je realizována na 3D tiskárnu uPrint využitím metody Fused Deposition Modeling. Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení nákladů na výrobu komponentu a cenou komponentu dostupného v maloobchodní síti.
Bachelor thesis is mainly focused on manufacturing of hand brake component for Fiat Stillo using method Fused Deposition Modeling. Introduction part contains a brief description of Rapid Prototyping technology. Practical part of the work is based on modeling of real component of handbrake, whose fastener part has been damaged. In the work is also description of the necessary modifications for the production of model by FDM method. Production of the component has been performed on Dimension uPrint FDM printer. The final part contains an assessment of production costs compared to price of the product in retail stores.
Description
Citation
DRBOLA, V. Výroba komponentu ruční brzdy osobního automobilu s využitím technologie rapid prototyping [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Na straně 20 uvádíte možnost volby tloušťky jednotlivých vrstev při tisku. Které faktory je nutné brát v potaz při volbě těchto parametrů procesu? Jaký je výsledný dopad této volby na proces a hotový výrobek? Jakým způsobem a zda vůbec, ovlivňuje hustota trojúhelníkové sítě výsledný výrobek při převodu do formátu stl? Z přiložených obrázků není příliš zřetelný rozdíl, mezi orientací výrobku jednotlivých variant na podložce. Vysvětlete tento rozdíl. Jaké jsou používané materiály pro 3D tisk? Možnosti spékaní kovových prášku za využití technologií RP? Jaké kovové prášky se používají pro DMLS technologie? Jak jsou technologie RP produktivní ve srovnání s konvenčními metodami? Student otázky zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO