VIZUÁLNÍ KONTROLA SVARU PLASTOVÝCH TUB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá systémy strojového vidění za účelem kontroly svarů plastových tub. Princip a možnosti pro výběr kamerových systémů jsou shrnuty v rešeršní části práce. Na bázi této rešeršní části byl vybrán kamerový systém a vytvořen návrh kontrolní aplikace, která by kontrolovala některé vybrané parametry svarů plastových tub. Tento návrh je následně otestován a zhodnocen podle chování s měnícím se kontrastem.
Bachelor’s thesis deals with machine vision systems in order to inspect plastic squeeze tube seals. Principle and options for choice of vision systems are summarized in theoretical part of the thesis. Based on this summary, a selection of vision system and inspection application design was to be created that would inspect selected parameters of plastic tube seals. This design was to be tested and evaluated by behavior of system with varying contrast.
Description
Citation
FURIK, P. VIZUÁLNÍ KONTROLA SVARU PLASTOVÝCH TUB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (místopředseda) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student obeznámil komisi s obsahem a hlavními výsledky své BP. Vedoucí práce shrnul přínosy práce, okomentoval i poznámku (kapitola nad rámec zadání). Následně student uspokojivě reagoval na dotazy oponenta BP a členů komise. Další dotazy komise: Ing. Kůdela: Průběh kontroly doc. Švarc: Vysvětlit jak probíhá svařování plastů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO