Influence of Technological Procedures on Mechanical Properties of Bonded Joint

dc.contributor.authorLiška, Pavelcs
dc.contributor.authorNečasová, Barboracs
dc.contributor.authorŠlanhof, Jiřícs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume6cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:19Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:19Z
dc.date.issued2018-12-24cs
dc.description.abstractIt would not be an exaggeration to say that adhesive joints have been an essential part of the construction industry for several decades now. However, a substantial disadvantage of bonded joints are the very strict requirements for adherence to the technological procedures defined by the manufacturers of assembly systems. Even a slight deviation from the recommended application steps can have a significant effect on the integrity of the entire system. In the research, five of the most common types of failure to comply with technological procedures in the realization of facade cladding were selected. The aim of the research project was to determine the extent to which a failure to adhere to technological procedures during facade construction can influence the effectiveness of the bonded joint. In construction practice, it is quite common during the implementation of a project that there are failures to comply with multiple requirements, or deviations from the prescribed procedures. For this reason, not only individual types of failure to comply with technological procedures were tested, but also their combinations. Altogether, 31 combinations of selected types of failure to comply with technological procedures were tested on one type of cladding. The adhesive joint was tested for shear strength and the adhesion of the adhesive to the substrate on a total of 352 samples. The results of the tests clearly confirm the hypothesis that failure to comply with technological procedures has a significant effect on the effectiveness of bonded joints. It is mainly the different combinations of failure to comply with technological procedures where the bonded joint loses effectiveness in the order of tens of percentage points.en
dc.description.abstractBez nadsázky lze říkat, že lepené jsou již několik desetiletí podstatnou součástí stavebního průmyslu. Bohužel velkou nevýhodou lepených spojů jsou však velmi přísné požadavky na dodržování technologických postupů definovaných výrobci montážních systémů. Dokonce i mírná odchylka od doporučených aplikačních kroků může mít významný vliv na účinnost celého systému. V rámci výzkumu bylo vybráno pět nejběžnějších typů nedodržení technologických postupů při realizaci obkladů fasád. Cílem výzkumného projektu bylo zjistit, do jaké míry může nedodržování technologických postupů ovlivnit efektivitu lepeného spoje. Při realizaci je poměrně běžné, že dochází k nesplnění více požadavků nebo odchylek od předepsaných postupů najednou. Z tohoto důvodu byly testovány nejen jednotlivé typy nesplnění technologických postupů, ale i jejich kombinace. Celkově bylo testováno 31 kombinací vybraných typů nesplnění technologických postupů na jednom typu obložení. Lepený spoj byl testován na pevnost ve smyku a na přilnavost lepidla k podkladu na celkem 352 vzorkách. Výsledky testů jasně potvrzují hypotézu, že nedodržení technologických postupů má významný vliv na účinnost lepených spojů. Jedná se hlavně o různé kombinace nedodržení technologických postupů, kdy spojený spoj ztrácí efektivitu v řádu desítek procentních bodů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-20cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationApplied Adhesion Science. 2018, vol. 6, issue 1, p. 1-20.en
dc.identifier.doi10.1186/s40563-018-0114-3cs
dc.identifier.issn2196-4351cs
dc.identifier.other151622cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137380
dc.language.isoencs
dc.publisherSpringer Naturecs
dc.relation.ispartofApplied Adhesion Sciencecs
dc.relation.urihttp://link.springer.com/article/10.1186/s40563-018-0114-3cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2196-4351/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectHliník
dc.subjectkeramický obklad
dc.subjectlepený spoj
dc.subjectsoudržnost
dc.subjectpevnost ve smyku
dc.subjectpřilnavost
dc.subjecttechnologické postupy
dc.subjectAdhesionen
dc.subjectAdhesiveen
dc.subjectAluminum Alloyen
dc.subjectBondeden
dc.subjectCeramic Tileen
dc.subjectCohesionen
dc.subjectJointen
dc.subjectShearen
dc.subjectStressen
dc.subjectTechnological Proceduresen
dc.subjectTensileen
dc.titleInfluence of Technological Procedures on Mechanical Properties of Bonded Jointen
dc.title.alternativeVliv technologické nekázně na mechanické vlastnosti lepeného spojecs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-151622en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:02:19en
sync.item.modts2020.08.04 12:33:58en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
s4056301801143.pdf
Size:
2.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
s4056301801143.pdf