Aerodynamika odkrytého kola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na posúdenie aerodynamických vlastností rotujúcich kolies pre formulové vozidlá. V tejto práci je opísaný charakter, vznik a vývoj prúdových štruktúr v jeho okolí, ktoré ovplyvňujú ostatné časti vozidla. Pre vytvorenie uceleného pohľadu na aerodynamické vlastnosti kolesa je nutné zahrnúť vplyvy pôsobiace na zmenu geometrie kolesa počas jazdy, ktorá výrazne mení charakter prúdenia. Medzi sledované vplyvy patria deformácia kolesa, jeho odklon, natočenie a výska nápravy.
This bachelors thesis is focused on review of the aerodynamic charakteristics of the rotating wheels for formula cars. This paper describes the nature, origin and development of flow structures in the wheel area, affecting other parts of the vehicle. To create a holistic view of the aerodynamic charakteristics of the wheel, it is necesary to include impacts on changing wheel geometry while driving, which significantly changes the nature of the flow. Among the observed effects include deformation of the wheel, its camber, yaw and axle height.
Description
Citation
BABINEC, V. Aerodynamika odkrytého kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Študent prezentoval výsledky svojej BP. Následne zodpovedal 2 otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO