Využití analýzy parametrů textury povrchu při výrobě pistole

but.committeeprof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Milan Oravec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šrámek (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Šrámek (člen)cs
but.defenceSrudent uvedl svoji závěrečnou práci a přešel k samotné prezentaci. Seznámil s obsahem DP a uvedl cíle, dále uvedl požadavky na kvalitu pistole, analýzu výrobního procesu, představil matici výrobního procesu, definici polohy měřící plochy, analýzu textury povrchu po vybraných technologických operacích a porovnání parametrů, student pokračoval návehem zdůvodněných korekcí výrobního procesu s doporučením pro praxi. Celou prezentaci doprovázel slovní výklad, který vhodně rozvíjel tématičnost prezentace. Student měl vypracovány podklady pro dotazy a připomínky oponenta kvalitně, prezentaci doplnil dokreslením za použití tabule. Oponent byl přítomen a s mírou poskytnutých odpovědí byl spokojen. Diskuze: V případě objednávky armády, kdo kontroluje kvalitu? St. odpověděl v dostatečném rozsahu. M.O. Konzervativní přístup. Prediktivní přístup. Nitridacia? Zkoušeli jste laborovat s parametry? Parametrické řešení nitridace. St. odpověděl v dostatečném rozsahu.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJankových, Róbertcs
dc.contributor.authorRožnovský, Michalcs
dc.contributor.refereeHarčarík, Matejcs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:45Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:45Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractDiplomová práce řeší využití analýzy parametrů textury povrchu při výrobě pistole. Cílem diplomové práce bylo formulovat požadavky na kvalitu pistole, analyzovat stávající výrobní proces zvolené součásti pistole, dále analyzovat texturu funkčního povrchu po vybraných technologických operacích s návrhem korekcí výrobních procesů a doporučením pro praxi. Práce obsahuje mapování životního cyklu pistole se zaměřením na technologický postup zpracování hlavní části pistole – závěru pistole. Dále jsou popsány plošné parametry textury povrchu v závislosti na měření definované plochy závěru. Na základě 250 naměřených a vyhodnocených hodnot plošných parametrů textury povrchu byla formulována doporučení pro korekci výrobního procesu a doporučení pro oblast návrhu a vývoje pistole.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the analysis of surface texture parameters during pistol production. The aim of the diploma thesis was to formulate requirements for pistol quality, to analyze the existing production process of the chosen pistol component, to analyze the texture of the functional surface after selected technological operations with a proposal for correction of the manufacturing process and recommendations for practice. The work includes mapping the life cycle of the pistol with a focus on the technological procedure of processing the main part of the pistol - the slide of the pistol. The surface texture of surface texture is also described, depending on the measurement of the defined area. Based on 250 measured and evaluated surface texture parameters, recommendations for correction of the manufacturing process and recommendations for the design and development of the pistol were formulated.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationROŽNOVSKÝ, M. Využití analýzy parametrů textury povrchu při výrobě pistole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116918cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179065
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŽivotní cyklus pistolecs
dc.subjectplošné parametry textury povrchucs
dc.subjectmatice výrobního procesucs
dc.subjectanalýza měření můstku závěrucs
dc.subjectanalýza technologických procesůcs
dc.subjectkorekce procesů.cs
dc.subjectLife cycle of the pistolen
dc.subjectsurface parameters of the surface textureen
dc.subjectmatrix of the production processen
dc.subjectanalysis of the measurement of the slide bridgeen
dc.subjectanalysis of technological processesen
dc.subjectcorrection of processes.en
dc.titleVyužití analýzy parametrů textury povrchu při výrobě pistolecs
dc.title.alternativeUse of surface texture parameters analysis in the manufacture of a pistolen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2019-06-18-13:24:51cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid116918en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:14:01en
sync.item.modts2021.11.10 12:30:05en
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_116918.html
Size:
10.61 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_116918.html
Collections