Model kuličky na naklánějícím se rameni

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace modelu soustavy kuličky na tyči. Soustava má být řízena programovatelným automatem a elektronikou s mikroprocesorem. Soustavu bude možné použít jako názornou pomůcku do výuky. Práce popisuje návrh a konstrukci modelu, elektroniky a řídícího člene s vizualizací měřené veličiny.
The goal of this thesis is to project and realize a model of a ball and beam. The system is controlled by an programmable logic computer and by an electronics with microcontroller. System is possible to use like a helping instrument for a teaching. The thesis describes the design, construction, electronics and control element with a visualization of the measured quantity.
Description
Citation
LIPUS, J. Model kuličky na naklánějícím se rameni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce na výborné úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO