Deformačně-napěťová analýza toroidní skořepiny

but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka ve vymezeném čase prezentovala svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Lze změřit tenzometry hlavní napětí, když neznáme dopředu jejich směry? Dokážete vysvětlit, proč při použití nelineárního výpočtu vycházejí vyšší hodnoty počítaných veličin? Jaké okrajové podmínky byly použity u výpočtového modelu? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBurša, Jiřícs
dc.contributor.authorHeidrová, Anetacs
dc.contributor.refereeFuis, Vladimírcs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:56:26Z
dc.date.available2022-06-21T06:56:26Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou toroidní skořepiny. Obsahuje rešerši z oblasti využití toroidních skořepin a řešení napětí a deformací vzniklých v tělese zatíženém konstantním vnitřním tlakem. V práci jsou provedeny dva způsoby možného řešení deformačně-napěťové analýzy pro model z oceli a gumy, a to jak analyticky, tak i numericky metodou konečných prvků v programu Ansys. Výsledky získané oběma typy řešení jsou následně pro oba materiály vzájemně porovnány.cs
dc.description.abstractThis work deals with the stress-strain analysis of the toroidal shell. It contains literature search in the field of the use of toroidal shells and the solution of stresses and deformations arising in a body loaded with a constant internal pressure. Two ways of possible solution of stress-strain analysis for steel and rubber model are performed in this work, both analytically and numerically by finite element method in Ansys. The results obtained by both types of solutions are then compared for both materialsen
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationHEIDROVÁ, A. Deformačně-napěťová analýza toroidní skořepiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140418cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207133
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectToroidní skořepinacs
dc.subjectdeformačně napěťová analýzacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectAnsyscs
dc.subjectToroidal shellen
dc.subjectstress-strain analysisen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectAnsysen
dc.titleDeformačně-napěťová analýza toroidní skořepinycs
dc.title.alternativeStress-strain analysis of a toroidal shellen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-20cs
dcterms.modified2022-06-20-15:41:00cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid140418en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 08:56:26en
sync.item.modts2022.06.21 08:12:26en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140418.html
Size:
11.34 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140418.html
Collections