Membránový oxygenátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou oxygenátoru pro izolovaná králičí srdce. V práci je vytvořen matematický model oxygenátoru a výpočet optimálních parametrů pro tuto aplikaci. Na to navazuje návrh konstrukčního řešení obsahující také tvorbu 3D modelu, tisk navrženého oxygenátoru a tvorbu funkčního prototypu. Závěrem této práce je zhodnocení funkčnosti přístroje a diskuze dosažených výsledků.
This bachelor thesis deals with the creation of an oxygenator for isolate rabbit’s hearts. In this work is created a mathematical model of the oxygenator and calculate optimal parameters for this application. Design of the construction solution leads to creating a 3D model and print of the oxygenator proposal and creation of the functional prototype. The conclusion of this work is the evaluation of the functionality of the equipment and the discussion of the achieved results.
Description
Citation
JINDRA, J. Membránový oxygenátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) Mgr. Veronika Bulková, Ph.D., MHA. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO