Vibrace a hluk elektrovozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vibrací a hluku neboli Noise, Vibration and Harshness (NVH) u elektromobilů typu Battery Electric Vehicle (BEV), kde byla zaměřena především pozornost na pohonný systém těchto vozidel, neboť došlo k významné změně koncepce pohonného traktu vzhledem ke konvenčním automobilům. Cílem céto práce je představit jednotlivé zdroje hluku či vibrací u BEV, a také některé experimenty, které s touto problematikou souvisí. Na závěr bylo provedeno měření a vyhodnocení výsledků u elektromobilu Hyundai Kona, který byl zapůjčen z Ústavu automobilního a dopravního inženýrství (ÚADI).
This bachelor thesis deals with problematics with noises and vibrations else known as Noise, Vibration and Harshness (NVH) at electric vehicles type Battery Electric Vehicle. The attention is drawn to the powertrain system because the powertrain system was electrified. The goal of this thesis is to present sources of noise and vibrations and to show examples of experiments that are done on the vehicles to improve driving comfort of driver and passangers. In the end the measurement and analysis of noises and vibrations were done at electric vehicle by Hyundai from Institute of Automotive Engineering.
Description
Citation
WINTER, J. Vibrace a hluk elektrovozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Můžete blíže vysvětlit obrázek vzniklý řádovou analýzou? Co představuje veličina, kterou nazýváte řád (order)? Jak probíhal princip měření? Můžete blíže zhodnotit úrovně hluku pro automobily se spalovacím motorem a elektromobily? Pro jaký jízdní režim proběhlo srovnání módů Eco a Sport? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dostatečná / E.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO