Design of hydraulic recuperation unit

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-11-17
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
Article deals with design and measurement of hydraulic recuperation unit. Recuperation unit consist of radial turbine and axial pump, which are coupled on the same shaft. Speed of shaft with impellers are 6000 1/min. For economic reasons, is design of recuperation unit performed using commercially manufactured propellers.
Článek se zabývá designem a měřením hydraulické rekuperační jednotky. Rekuperační jednotka se skládá z radiální turbíny a axiálního čerpadla, které jsou na stejné hřídeli. Rychlost hřídele s oběžnými koly jsou 6000 1/min.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO