Zvýšení napětí elektrické sítě motorových vozidel - studie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je zhodnotit parametry automobilové sítě, dle těchto vlastností zvolit vhodnou úroveň vyššího napětí, koncepci sítě a analytickým výpočtem navrhnout základní parametry zdroje tohoto napětí. Tento výpočet je přiložen k práci. V práci je zmíněn historický vývoj zvyšování požadovaných výkonů v automobilových sítích a s tím spojených změn jmenovitých hodnot napětí těchto sítí. Jako příkladu zvyšování počtu elektrických zařízení instalovaných do motorových vozidel jsou uvedena v příloze elektrická schémata čtyř vozidel firmy Škoda auto a.s.
The point of this work is evaluate the parameters of automotive electric system and according to these properties choose suitable norm of higher voltage, propose conception of system and with analyst calculation suggest basic granary parameters of higher voltage. This calculation is enclosed. In the work is mentioned a historical development of required escalation in system and therewith connected changes of specified levels of system tension. As an exemplification of escalation calculus hereof electrical equipment, installed onto motor powered vehicle, are mentioned in attachment schema's of four vehicles Škoda Auto a.s.
Description
Citation
HORÁK, R. Zvýšení napětí elektrické sítě motorových vozidel - studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen) Ing. Tomáš Nepustil (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Student obhajoval práci na téma zvýšení napětí elektrické sítě motorových vozidel - studie. Shrnul důvody zvyšování napětí elektrické sítě ve vozidlech. Uvedl výčet zařízení, které mají na spotřebu vliv. Prezentoval hlavní důvody pro zvýšení napětí a uvedl hlavní požadavky na zařízení, které se ve vozidlech používají. Popsal jednotlivé typy sítí, které je možné použít. Prezentoval několik návrhů elektrické sítě ve vozidlech. Dále prezentoval návrh alternátoru na 42V. Popsal konstrukční uspořádání navrženého alternátoru. Student odpověděl na otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO