Výměna dat v automatizované výrobě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je stručně popsat základní problémy výměny dat v automatizované výrobě a poté popsat vybraný problémový případ a doporučit způsob řešení. Jako problémový případ byl vybrán požadavek firmy Indet Safety Systems, a. s. zřídit na jedné z jejích automatických linek zaznamenávání měřených dat a možnost jejich zpětné analýzy. Tento případ je podrobně popsán a je navrhnuto jeho kompletní řešení.
The aim of this work is to briefly describe main problems of data transfer in automation production and then to descfibe a chosen problematic case and recommend its solution. As the problematic case was chosen the request of Indet Safety Systems, a. s. to come up with a solution that would allow storing and retro-analysis of data measured on produced parts by one of their automatic assembly lines. This case is thoroughly described and a complete solution is proposed.
Description
Citation
KONEČNÝ, M. Výměna dat v automatizované výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO