Kompaktní město

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Městský blok jinak. Hledání alternativy ke klasickému bloku v novém Starém Brně na místě bývalého areálu Kras. Město místo továrny – vytvoření živého souboru budov, které splňují svoji polyfunkčností základní předpoklady fungujícího města. Navenek se domy tváří jako jeden celek, ale uvnitř jsou rozehrány na „město ve městě“ – náměstíčka, uličky, poloveřejné prostory, zápraží domů. Kompaktní ve smyslu vrstvit! vrstvit! vrstvit!, protože kompaktnost není o vzdálenostech mezi domy, ale o vzdálenostech mezi lidmi.
City block in different way. Looking for alternative to classic block in new Old Brno in the place of former Kras areal. City instead factory – design of living complex which answer presumption of functional city thanks to its polyfunction. The complex looks as one block from outside and inside is a small town with its squares, roads, semi-private spaces… Compact in meaning of putting layers because compactness is not about closeness of houses but closeness of people.
Description
Citation
VOKÁČOVÁ, P. Kompaktní město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc.Ing.arch. Juraj Koban (předseda) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (člen) Ing. arch. František Šmédek (člen)
Date of acceptance
2011-05-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO