Aplikace vystružovacích nástrojů s břity z cermetu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá technologií vystružování se zaměřením na cermetové výstružníky. V úvodu práce je rozebrána základní definice parametrů přesnosti, jako jsou rozměrové, geometrické tolerance a drsnost povrchu. Dále je podrobně rozebrána technologie vystružování, parametry, geometrie a rozdělení výstružníků. Pro doplnění je uveden přehled světových výrobců výstružníků. V závěrečné části je proveden příklad optimalizace výroby náhradou nástroje za výkonnější výstružník. Experimentální část studie byla prováděna ve spolupráci s firmou HAM-FINAL.
This thesis deals with the technology of reaming aimed mainly on cermet reamers. In the introduction of the thesis, the basic parameters of precision, dimension tolerance, geometrical tolerance and surface roughness are shown. Also, the technology of reaming, parameters, geometry and sorting of the reaming tools is analyzed in depth. The overview of the world producers of reaming tools is also shown as a supplement. In the final part, an example of production optimization by replacing a reamer with a better performing one is shown. Experimental part of this thesis has been made in the cooperation with HAM-FINAL company.
Description
Citation
TOMAN, M. Aplikace vystružovacích nástrojů s břity z cermetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Jak jste posuzoval nástroje z hlediska maximální hodnoty válcovitosti? Otázka 2: Jak byste vysvětlil značný rozdíl trvanlivosti u obou nástrojů? Otázka 3: Můžete vysvětlit Vámi vyhodnocené ekonomické zhodnocení? Otázka 4: Jaký je obecný princip metody vyrovnání, které jste použil ve své BP? Otázka 5: Jaká byla hloubka vystružované díry? Otázka 6: Jak probíhal samotný Váš experiment? Otázka 7: Můžete blíže vysvětlit značný rozdíl válcovitosti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO