Návrh univerzálního mikrokontroléru pro automobilové ECU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a programováním embedded zařízení založeného na mikrokontroléru s ARM procesorem. Hlavní zamýšlená oblast aplikace tohoto zařízení je v motorových vozidlech, nicméně při návrhu je kladen důraz na univerzalitu. Úvodem jsou shrnuty teoretické poznatky související s danou problematikou. Poté následuje popis samotného procesu návrhu, výroby a programování zařízení. Závěrem je s využitím testovacího hardwaru provedeno ověření funkčnosti.
This bachelor’s thesis deals with the process of designing, manufacturing, and programming of an embedded device based on a microcontroller with an ARM processor. The primary field of application of this device is motor vehicles. However, there has been an emphasis on universality during the design stage. The thesis begins with a summary of theoretical knowledge concerning this topic. Then follows a description of the design, manufacturing, and programming of the device. Finally, the functionality of the device is verified with the use of testing hardware.
Description
Citation
MIDRLA, D. Návrh univerzálního mikrokontroléru pro automobilové ECU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Prokop, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy student odpovídal na následující otázky oponenta: Na str. 15 je zmiňován Gateway. Můžete blíže vysvětlit, co se pod tímto termínem v případě motorových vozidel chápe? - ZODPOVĚDĚL V textu je uváděno využívání normy SAE J1939. Mohl byste objasnit, jak tato norma popisuje obsah dat jednotlivých CAN zpráv? - ZODPOVĚDĚL Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Proč je u navrženého mikrokontroléru použit externí krystal? - ZODPOVĚDĚL Zahrnuje návrh mikrokontroléru ochranu při spínání indukční zátěže na silovém výstupu? - ZODPOVĚDĚL Je výkon navrženého mikrokontroléru dostatečný pro zamýšlené využití? - ZODPOVĚDĚL
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO