Vliv kontaminace maziva pevnými částicemi na funkci mazaných kontaktů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o vlivu hloubky zatlačené nečistoty na povrch tělesa, kdy je stanovena otázka, jaká hloubka je neškodná a od jaké hlouby již vzniká makropitting. K zodpovězení této otázky je využito empirické měření za pomoci zkušebního zařízení R-mat2 a to především z důvodu jeho dostupnosti.
This bachelor thesis deals with the effect of depth of surface soil pressed down into a surface of body when a question is raised what depth is harmless and from what depth macro-pitting occurs. To answer this question empirical measuring is used with the help of test device R-mat2 that has been picked up thanks to its availability.
Description
Citation
MAJDIČ, P. Vliv kontaminace maziva pevnými částicemi na funkci mazaných kontaktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO