Vyhodnocování chybovosti komponent pro měření parametrů z FVE

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou realizací testovací stanice pro reálné měření Hallových sond, které slouží k měření velkých stejnosměrných proudů (stringů) vyskytujících se zejména u FVE. U těchto sond dochází k časté reklamaci od spotřebitele. Jde tedy o vytvoření modelu, který by umožňoval zrychlené měření těchto vrácených sond z provozu a vyhodnocení zda tato sonda pracuje správně. K tomuto vyhodnocení dojdeme na základě porovnání s takzvanou referenční Hallovou sondou. Sonda bude umístěna na modelu trvale a bude ukazovat relativně stejné a správné údaje vyskytující se na výstupu ze zdroje. PLC firmy DOMAT bude porovnávat a vyhodnocovat, zda daný rozdíl v obou měřených sondách je přijatelný či nikoliv.
The thesis deals with proposal and implementation of a test station for feasible measurement of Hall´s probes, which are used for measurement of extensive direct currents, especially in FVE. The customers are often complaining about Hall´s probes. The solution is specific model of probe, which would be enabling to accelerate measuring of given back probes from working order and evaluation for proper functions of probes. For the final asses we need to compare given back probe with so-called Hall probe. The so-called Hall´s probe will be permanently placed on model and will indicate relatively identical data. PLC made by DOMAT company will compare and evaluate data, whether a difference measured from both probed is acceptable or not.
Description
Citation
RATAJ, P. Vyhodnocování chybovosti komponent pro měření parametrů z FVE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO