Analýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcoding

but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) prof. Ewaryst Tkacz, Ph.D.,D.Sc. (místopředseda) doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Durnová, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Mgr. Durnová položila otázku: Vysvětlete pojem barcoding? Prof. Jan položil otázku: Vstupem byly posloupnosti dat nebo spojité signály? Mgr. Hofr položil otázku: Jaký byl rozdíl mezi daty, jejichž fylogenetické stromy byly různé? Prof. Tkacz položil otázku: Bylo v práci použito předzpracování dat, např. zarovnání? Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. 72b.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMaděránková, Denisacs
dc.contributor.authorBrabencová, Kláracs
dc.contributor.refereeŠkutková, Helenacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:37:36Z
dc.date.available2018-10-21T20:37:36Z
dc.date.created2014cs
dc.description.abstractTato diplomová práce obsahuje literární rešerši na téma mitochondriální genom a DNA barcodingu. Praktická část se zabývá sestavením datasetu mitochondriálních sekvencí z databáze GenBank a vytvořením funkce pro extrakci jednotlivých genů, které jsou obsaženy v mitochondriálním genomu. Tato funkce byla vytvořena v programovém prostředí Matlab. DNA barcoding je metoda, která vytvořením čárového kódu života přiřadí každému živočišnému druhu na Zemi jeho specifickou a unikátní značku, podle které by mohl být daný jedinec snadno a rychle identifikován. Neexistuje ucelená práce zkoumající vhodnost jednotlivých mitochondriálních genů. Proto tato práce zkoumá potenciály ostatních mitochondriálních genů a hodnotí jejich účinnost pro DNA barcoding výpočtem jejich vnitrodruhových a mezidruhových variabilit.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is a literature review on the topic of the mitochondrial genome and DNA barcoding, building a dataset of mitochondrial sequences from GenBank database and creatione of a software function for extraction of individual genes that are present in the mitochondrial genome. This function was developed in Matlab. DNA barcoding is a method that uses short DNA sequence of mitochondrial genome for identification of species. There is no comprehensive work examining the appropriateness of different mitochondrial genes. This aim investigates the potential of other mitochondrial genes and evaluate their effectiveness for DNA barcoding and calculation of intra-and interspecific variability.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationBRABENCOVÁ, K. Analýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcoding [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73035cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31543
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMitochondriální genomcs
dc.subjectDNA barcodingcs
dc.subjectidentifikace druhůcs
dc.subjectvnitrodruhová a mezidruhová variabilitacs
dc.subjectMitochondrial genomeen
dc.subjectDNA barcodingen
dc.subjectspecies identificationen
dc.subjectintra-and interspecific variabilityen
dc.titleAnalýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcodingcs
dc.title.alternativeAnalysis of animal mitochondrial genes for DNA barcodingen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:21cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid73035en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:12:30en
sync.item.modts2021.11.12 15:43:04en
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.rar
Size:
3.39 MB
Format:
Unknown data format
Description:
appendix-1.rar
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_73035.html
Size:
5.09 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_73035.html
Collections