Dělicí přístroj v kusové výrobě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je seznámení s dělicím přístrojem. Hlavní cíl je názorně popsat jeho funkci, způsob manipulace a postavení v kusové výrobě. V první části práce je popis a rozdělení dělicích přístrojů, v druhé části je popis kusové výroby a třetí část tvoří ukázkové dílo vytvořené pomocí dělicího přístroje podle návrhu autora. Autorské dílo tvoří výkres, výrobní postup, seznam pomůcek a nástrojů a názornou fotodokumentaci výroby.
The main work of the Bachelor‘s thesis is to describe dividing device, function and the manipulation in the piece production. The Bachelor‘s thesis is separated into 3 parts. The first part is about dividing device. The second part is describing piece production of manufacturing technology and the third part is the suggestion of product from author. There is defined design, production process, list of tools and the fotodocumentation of process.
Description
Citation
PATOČKA, J. Dělicí přístroj v kusové výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Popište funkčnost přístroje. zodpovězeno 2. Vyskytly se při výrobě nějaké problémy? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO