Šumová diagnostika solárních článků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá podrobným teoretickým a experimentálním studiem šumových a transportních charakteristik vybraných typů solárních článků v přímém i zpětném směru, zvláště pak v oblastech lokálních nestabilit PN přechodu (v oblastech výskytu mikroplazmy). Bude studována korelace mezi jednotlivými charakteristikami.
The thesis deals with detailed theoretical and experimental investigation of noise and transport characteristics of selected photovoltaic cells in both forward and reversed directions focusing on the area of local PN junction instability (within the microplasma regions). It will be studied the correlation among different characteristics.
Description
Citation
KRAHULEC, M. Šumová diagnostika solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Filip Janovič (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Jaká musí být splněna podmínka pro absorpci fotonu v polovodičovém rozhranní (z pohledu energie fotonu) a co nastane v případě, kdy tato podmínka není přesně splněna. Prosím o upřesnění definice ze str. 16. Kolika bitové vzorkování je použito u prezentované měřící karty a je toto rozlišení závislé na volbě vzorkovacího kmitočtu? Jaký vzniká datový tok a jsou nějaké speciální požadavky na použitý osobní počítač? Student správně zodpověděl oba zadané dotazy. Avšak otázky položené porotou neodpověděl úplně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO