Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Zadáním diplomové práce je návrh budovy Centra prevence a rozšíření Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. V nově vybudovaném komplexu by se mělo nacházet celkové zázemí pro provádění preventivního vyšetření včetně screeningového oddělení, poraden a centra pro protonovou léčbu. Další součástí bude také lůžkové oddělení pro mobilní pacienty, zázemí personálu, byty pro zaměstnance a pronajímatelné jednotky. Záměrem vzniku nového centra prevence je navýšení kapacity areálu pro provádění prevence, a to jak v rámci komerčního programu, tak v rámci péče o osoby se zvýšeným rizikem výskytu zhoubného nádoru.
Assignment of diploma thesis is a design of the Prevention center building and expansion of Radiation oncology clinic in Masaryk oncological institution in Brno. The newly build complex should contain aggregate facility for preventive examinations including screening section, advisory centers and center for proton therapy. Another components will also be an inpatient ward, personnel facilites, apartments for employees and rentable units. The purpose of creation of a new prevention center is an increase in capacity for carrying out prevention within commerical programme and also during taking care of people with increased risk of occurence of a malignant tumor.
Description
Citation
LANŽHOTSKÁ, K. Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Jitka Ressová (předseda) Ing. Miroslav Pospíšil (člen) Volf Petr (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO