Vakcinační centrum 4.0

but.committeedoc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tereza Komárková, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. (člen) Ing. Radka Matuszková (člen) doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent během své prezentace představil model pro realizaci vakcinačního centra v Brně, které bylo využito během covidové situace, kdy centrum bylo určeno pro vakcinaci. Student popsal sběr dat nezbytných pro vytvoření modelu, představil software, který byl zvolen pro modelování. Student uvedl výhody a nevýhody zvoleného modelu a popsal základní prinicpy modelování pomocí zvoleného softwaru. Dále podrobně představil vytvořený model a vzávěru své prezentace provedl komplexní zhodnocení. Následovaly dotazy oponenta Ing. Ondřeje Uhlíka. Dále byly položeny dotazy členů komise. doc. Ing. Zita Prostějovaská, Ph.D - Jaká pracovní náplň byla dobrovolníků? doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - Jak byl definován časový provoz centra? - Jak bylo řešeno sociální zázemí? Ing. Luce Vaňková, Ph.D. - Jak byla využita kapacita vybraného prostoru? Ing. Radka Matuszková - Bylo řešeno parkování? Student na všechny položené dotazy odpověděl bez váhání.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMěstské inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorApeltauer, Tomášcs
dc.contributor.authorForejtník, Ondřejcs
dc.contributor.refereeUhlík, Ondřejcs
dc.date.accessioned2023-02-03T07:53:47Z
dc.date.available2023-02-03T07:53:47Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá modelováním pohybu osob ve vysokokapacitním vakcinačním centru během pandemie covid-19. Předmětem modelování je vakcinační centrum, které bylo provozováno Fakultní nemocnicí Brno na Brněnském výstavišti v první polovině roku 2021. Práce popisuje proces očkování v centru a s ním spojenou teorii pohybu osob. Na základě dat získaných mimo jiné analýzou videozáznamů pořízených v centru byl v programu Pathfinder vytvořen numerický model vakcinačního centra. Ten byl využit pro kapacitní posouzení vakcinačního centra a pro vytvoření návrhového modelu centra zvládajícího vyšší intenzity přicházejících pacientů. Výstupem diplomové práce je návrh dispozičního řešení vakcinačního centra, při kterém bude možné v centru očkovat nejvyšší počet pacientů za den.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with modeling the pedestrian movement in a high-capacity vaccination center during the covid-19 pandemic. The subject of the modeling is the vaccination center that was operated by the Brno University Hospital at the Brno Exhibition Center in the first half of 2021. The work describes the vaccination process in the center and the related theory of pedestrian movement. A numerical model of the vaccination center was created in the Pathfinder program on the basis of data obtained, among other things, from the analysis of video recordings taken at the center. This was used for the capacity assessment of the vaccination center and for the creation of a design model of the center handling a higher intensity of incoming patients. The output of the thesis is a proposal for the layout of the vaccination center, which will allow the center to vaccinate the highest number of patients per day.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationFOREJTNÍK, O. Vakcinační centrum 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.cs
dc.identifier.other143997cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/209090
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvakcinační centrumcs
dc.subjectteorie hromadné obsluhycs
dc.subjectteorie frontcs
dc.subjectpohyb osobcs
dc.subjectsimulace pohybucs
dc.subjectPathfindercs
dc.subjectnumerické modelovánícs
dc.subjectcovid-19cs
dc.subjectočkovánícs
dc.subjectkapacitní posouzenícs
dc.subjectúzká hrdlacs
dc.subjectvaccination centeren
dc.subjectqueuing theoryen
dc.subjectpedestrian movementen
dc.subjectpedestrian simulationen
dc.subjectPathfinderen
dc.subjectnumerical modelingen
dc.subjectcovid-19en
dc.subjectvaccinationen
dc.subjectcapacity assessmenten
dc.subjectbottlenecksen
dc.titleVakcinační centrum 4.0cs
dc.title.alternativeVaccination center 4.0en
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2023-02-02cs
dcterms.modified2023-02-02-12:54:20cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid143997en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.02.03 08:53:47en
sync.item.modts2023.02.03 08:12:18en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Hodnoceni_vedouciho_DP_Ondrej_Forejtnik.pdf
Size:
92.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Hodnoceni_vedouciho_DP_Ondrej_Forejtnik.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Hodnoceni_oponenta_DP_Ondrej_Forejtnik.pdf
Size:
109.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Hodnoceni_oponenta_DP_Ondrej_Forejtnik.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_143997.html
Size:
1.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_143997.html
Collections