Sušárny uzenin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je věnována základním požadavkům technologie sušení a zrání masných výrobků ve zracích komorách. Bude zmíněno základní rozdělení salámů a z toho plynoucí parametry pro zrací komory a jak ovlivňuje hygiena a sanitace celkovou produktivitu. Podrobně bude popsána technologie sušení. Stručně bude popsána fermentace a zrání jako takové.
The thesis deals with essential requirements to dry and cure meat products using drying chambers. It covers the basic salami classification, the relevant parameters applicable to the drying chambers as well as the hygiene and sanitation and their influence on productivity. The drying technology is particularly emphasized. Brief information is provided regarding the fermentation and curing processes.
Description
Citation
ČERMÁK, L. Sušárny uzenin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (místopředseda) Ing. Bohumil Sekanina, CSc., CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO