Elektronicky řiditelný aktivní filtr 2. řádu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na problematiku využití digitálně řízených prvků ve formě digitálních potenciometrů v analogových obvodech. Koncepce digitálního řízení je demonstrována na návrhu elektronicky řiditelného aktivního filtru 2.řádu typu dolní propust ve struktuře Sallen-Key a digitálně řízeném oscilátoru. Navržený obvod aktivního filtru umožňuje kromě přesného ladění mezního kmitočtu, také pomocí změny zesílení aktivního prvku v něm obsaženém měnit typ aproximace modulové přenosové charakteristiky filtru. Komplexní rozbor vlastností a chování obvodů je nejprve podrobeno simulacím v PSpice a dále jsou diskutovány i možné parazitní projevy v samotném obvodu. Praktická realizace tohoto i dalších obvodů a experimentální vyhodnocení je zaměřené na rozbor vlastností a chování digitálně řízených potenciometrů v závislosti na měnících se vstupních parametrech obvodu. V práci jsou dále představena hotová řešení nezbytných řídících přípravků, které s navrženým laboratorním přípravkem tvoří kompaktní celek komunikačního řetězce pro obsluhu digitálně řízených prvků. Po stránce Softwarové je k dispozici univerzální řídící program Digipot zaměřený na komplexní obsluhu všech digitálních potenciometrů vyráběných koncepčně pro rozhraní I2C, SPI a Up / Down. Konstrukční náležitosti realizovaného přípravku jsou uvedeny na konci práce. Programové vybavení je dostupné na přiloženém CD.
The diploma thesis deals with the modern design of the control circuits for digital potentiometers and their application in analog systems. The concept of the digital control is demonstrated on the electronically controlled active 2-nd order filter and programmable oscillator. The proposed design of the active filter describes a programmable active 2-nd order filter Sallen-Key. In this circuit it is possible independently programme cut-off frequency, Q factor and type of approximation with very good accuracy. The circuits of the designed filter and designed oscillator are simulated in PSpice (OrCAD), parasite effects and effects of the real parts are studied. Properties simulated circuits are compare with experimental results. These results appreciate quality and efficiency of the digitally controlled potentiometers in dependence on variable input circuit parameters. Integral part of this project is author’s universal control program called Digipot and comunications interface for many types of digital potentiometers with I2C, SPI or Up/Down interface. It is possible to use this device for many applications. The constructional details of the filter are presented at the end of this work. The software equipment is availability on enclosed CD.
Description
Citation
ŠEVČÍK, B. Elektronicky řiditelný aktivní filtr 2. řádu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO