Proces rozvoje informovanosti dodavatelů ocelových konstrukcí v oblasti kvality ve výrobní společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá procesem rozvoje informovanosti dodavatelů ocelových konstrukcí v oblasti kvality ve výrobní společnosti. Popisuje současný stav firmy a její soudobé problémy spojené s předáváním informací. Následuje návrh řešení, který je posléze implementován na zaměstnance společnosti i dodavatele. Všechny informace jsou vyhodnoceny a jsou navrženy další kroky pro neustálé zlepšování.
Bachelor thesis deals with the process of developing awareness of suppliers of steel constructions in the area of quality in a manufacturing company. It describes the current state of the company and its current problems associated with the transfer of information. This is followed by a proposal of a solution, which is then implemented on the company’s employees and suppliers. Everything is evaluated and further steps are proposed for continuous improvement.
Description
Citation
KRÁLÍČKOVÁ, D. Proces rozvoje informovanosti dodavatelů ocelových konstrukcí v oblasti kvality ve výrobní společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) Ing. Jan Augste, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma: „Proces rozvoje informovanosti dodavatelů ocelových konstrukcí v oblasti kvality ve výrobní společnosti Bosch Rexroth, spol. s.r.o“. Studentka bez zaváhání odpověděla na otázky oponenta se všemi náležitostmi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO