Výroba víčka olejové nádrže motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce předkládá návrh technologie výroby víčka olejové nádrže turbohřídelového motoru TV3 – 117MT vrtulníku Mi – 17. Součást bude vyráběna v dávce 10 ks/rok z materiálu DC04. Na základě vyhodnocení možných výrobních metod, je vybráno tažení nepevným nástrojem – metodou Guerin. Polotovar o průměru 112 mm bude vystřižen z tabule plechu o tloušťce 1 mm a rozměrech 1 000 mm x 2 000 mm. Univerzální nástroj, vhodný na tažení, stříhání i ohyb, je dimenzován pro hydraulický lis CTH 1 000 o jmenovité síle 10 000 kN, jenž je součástí strojového vybavení renovační dílny.
The project introduces a technology design of an oil tank cap manufacturing for a turboschaft engine TV3 – 117MT of the MI – 17 helicopter. The component will be produced of DC04 material in a batch of 10 pieces per year. Based on the evaluation of possible production methods the rubber pad forming process with an uncertain instrument (Guerin Method) was chosen. A raw material of 112 mm diameter will be cut out from a metal sheet which dimension will be 1000 mm x 2000 mm x 1 mm. An versatile (universal) tool which is suitable for forming, cutting and bending is designed for a hydraulic press machine CTH 1000. It`s power is 10 000 kN and it is available in the Arial toolshop.
Description
Citation
POLÁŠEK, L. Výroba víčka olejové nádrže motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student odprezentoval svou bakalářskou práci a zodpověděl otázky oponenta. Otázky: 1. Můžete vysvětlit, proč jste zvolil metodu Guerin i přes její nevýhody? 2. Vyjádřete vztah pro logaritmickou deformaci. 3. Jaká je přesná metoda pro výpočet přístřihů? 4. Vysvětlete naddimenzování nástroje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO