Návrh nákladního výtahu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout nákladní výtah poháněný speciálním mechanizmem s využitím tlačeného řetězu dle zadaných parametrů. Úvod obsahuje základní rozdělení výtahů, dále je pak práce zaměřena na vlastní návrh nákladního výtahu, volbu komponent a funkční výpočet dle ČSN EN 81-1. V závěrečné části je uvedeno technické zhodnocení vůči hydraulickým výtahům. Práce je doplněna výkresovou dokumentací.
The aim of this thesis is to design a service lift according to given parameters, which is actuated by a special mechanism featuring a thrust chain. The opening of the thesis presents basic categorization of lifts. Following chapters are dealing with the design of the lift itself, including selection of components and functional calculation according to ČSN EN 81-1. The final part contains technical comparison with hydraulic lifts. Relevant technical drawings are also part of the thesis.
Description
Citation
ŠARMAN, M. Návrh nákladního výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO