Obnovitelné zdroje energie v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše, která pojednává o obnovitelných zdrojích energie v České republice se zaměřením na sluneční energii. Práce obsahuje základní charakteristiku a problematiku sluneční energie, jako i její využití v České republice. Dále je uvedený konkrétní popis vybraného solárního systému.
The content of this bachelor study is the technical recherche, which deals with renewable resources of energy in Czech Republic with a view to the solar energy. The study contents basic charakteristic and disputableness of solar energy as well as its exploitation in Czech Republic. Then there has been introduced description of chosen concrete solar system.
Description
Citation
DUBOVÝ, Ľ. Obnovitelné zdroje energie v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) doc.Ing. Jaroslav Krbek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO