Vlastnosti systémů s neceločíselnými členy v teorii řízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na nalezení algoritmu pro řešení soustavy lineárních diferenciálních rovnic zlomkového řádu se zpožděním z důvodu jejího využití v teorii řízení a následně srovnání chování řešení pro různé volby členů a řádů soustav.
This thesis is aimed to find an algorithm that solves system of fractional linear differential delayed equations due to its use in control theory followed by comparison of the behaviour of solutions for different choices of coefficients and orders of the systems.
Description
Citation
ANDRESÍK, M. Vlastnosti systémů s neceločíselnými členy v teorii řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student seznámil členy komise se svojí bakalářskou prací na téma Vlastnosti systémů s neceločíselnými členy v teorii řízení. Otázky oponenta doc. Ing. Luďka Nechvátala, Ph.D (nepřesnosti ve vztahu 2.3, definice 2.2.1) byly dle členů komise zodpovězeny uspokojivě. Otázka komise na odhad chyby použitých numerických metod byla zodpovězena uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO