Návrh řídicího PLC robotizované výrobní buňky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je sestavení řídícího PLC programu robotizované výrobní buňky spolu s návrhem a vizualizací HMI panelu. Teoretická část pojednává o problematice týkající se automatizace výrobních buněk a začlenění PLC automatů. V praktické části dochází k seznámení se zvolenou strukturou programu a jejími klíčovými prvky a následně představení vizualizace HMI panelu. Práce je doplněna o soubor obsahující sestavený kód a video demonstrující funkci programu.
The aim of this bachelor's thesis is to compile a PLC control program of a robotic work cell together with the design and visualization of an HMI panel. The theoretical part deals with issues related to the automation of production cells and the integration of PLCs. In the practical part, get acquainted with the selected structure of the program and its key elements and the following presented visualization of the HMI panel. The work is supplemented by a file containing the compiled code and video demonstration function of the program.
Description
Citation
ŽALUD, Š. Návrh řídicího PLC robotizované výrobní buňky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Návrh řídícího PLC robotizované výrobní buňky“ Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky členů komise: Osvětlete podrobněji první otázku oponenta. Popište, s jakým obráběcím centrem robot spolupracuje. Co si představujete pod pojmem čidlo a snímač? Student úspěšně odpověděl na otázky položené členy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO