Diferenciální kladkostroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem samosvorného diferenciálního kladkostroje o nosnosti 400 kg a zdvihem 5 m. Práce zahrnuje návrh samosvorného diferenciálního kladkostroje s posouzením mezí a bezpečnosti samosvornosti a dále návrh nosné konstrukce. Provádí rovněž důležité pevnostní výpočty při zohlednění ruční obsluhy. K práci je přiložena výkresová dokumentace dle zadání.
This bachelor's thesis deals with a self-locking differential hoist with lifting capacity of 400 kg and 5 m stroke. The work presents a design of the self-locking differential hoist with an assessment of the limits of safety and self-locking as well as a design of the carrying structure. It makes important strength calculations taking into account manual operation. The work is accompanied by drawings as required by specifications.
Description
Citation
HORTVÍK, V. Diferenciální kladkostroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO