Rešeršní studie náhrad kyčelního kloubu z hlediska opotřebení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce poskytuje přehled vlivu materiálu, průměrové vůle a průměru komponenty na opotřebení totální náhrady kyčelního kloubu. V první část se zabývá vývojem kyčelních implantátů. V další části jsou popsány metody měření objemového opotřebení a komerčně dostupné simulátory. Hlavní částí práce je analýza významných publikací, které se zabývají vlivem konstrukce náhrady na objemové opotřebení.
This bachelor thesis provides an overview of influence of materials, diametral clearance and head diameter on wear of total hip replacement. First part of the thesis deals evolution of hip joint replacements. Wear measurement methods and commercially available hip joint simulators are described in the following chapter. The main part of this thesis is analysis of important studies dealing with influence of hip replacement design on volumetric wear.
Description
Citation
VAVERKA, P. Rešeršní studie náhrad kyčelního kloubu z hlediska opotřebení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO