Alternativní paliva pro zážehové motory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativních paliv pro zážehové motory. Nejprve je uveden stručný úvod do problematiky zážehových motorů, dále jsou popsána jednotlivá alternativní paliva. V práci jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a je provedeno porovnání alternativ s konvenčním benzínem. Závěrem je každé palivo zhodnoceno z hlediska výhod, nevýhod a postavení na trhu.
This bachelor thesis deals with the topic of alternative fuels for petrol engines. The first is a brief introduction to the issue of petrol engines, followed by a description of each alternative fuel. The thesis summarizes the most important information and comparison of alternatives with conventional gasoline is made. Each fuel is evaluated in terms of advantages, disadvantages, and position on the market.
Description
Citation
BALAŽOVIČ, L. Alternativní paliva pro zážehové motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aleš Prokop, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací a odpověděl na následující otázky oponenta: 1) Automobilka Porsche v súčasnej dobe pracuje na vývoji syntetického kvapalného paliva pre zážihové motory (eFuel). Aký je rozdiel medzi týmto palivom a aktuálne používanými palivami na báze etanolu? -Zodpovězeno. 2) Pri porovnaní spaľovania vybraných palív v modeli motora bola pre všetky palivá definovaná rovnaká účinnosť spaľovania. Ako by sa táto účinnosť medzi vybranými palivami v skutočnosti líšila? -Zodpovězeno. 3) Autor v porovnaní spaľovania vybraných palív neuviedol, či bol pre dané palivá vo výpočte menený pomer vzduchu a paliva. Ak tento pomer bol menený, aké boli použité jeho hodnoty pre dané palivá? -Zodpovězeno. 4) Autor vo vyhodnotení výsledkov porovnania uvádza, že reálne vozidlá so spaľovacím motorom spaľujúcim CNG dosahujú často nižší výkon v porovnaní s ich benzínovým ekvivalentom, čo je v rozpore s dosiahnutými výsledkami. Prečo je to tak? -Zodpovězeno. Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky: Porovnejte palivo E85 oproti benzínu, uveďte úpravy motoru pro použití na etanol. -Částečně zodpovězeno. Uveďte hlavní nevýhodu při spalování CNG oproti spalování benzínu. -Částečně zodpovězeno. Uveďte hlavní problém přímovstřikového motoru při použití CNG. -Částečně zodpovězeno. Vysvětlete pojmy WTW, TTW a WTT uvedené v prezentaci, uveďte souvislosti. -Zodpovězeno. Vysvětlete, jaké jsou výhody či nevýhody aditiva ETBE. -Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO