Využití odpadního tepla výpočetních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Využívání odpadního tepla z výpočetních systémů je poměrně novou oblastí. Cílem této bakalářské práce bylo ucelení již známých informací z tohoto odvětví, včetně podrobnější popisu již fungujících řešení. V práci jsou popsány způsoby chlazení, které se používají v datacentrech a především možnosti, jak s odpadním teplem nakládat. V závěru je ukázáno, jak vyhodnotit vhodnost využití odpadního tepla vzhledem k výkonu datacentra i návratnosti dané investice.
Using waste heat from computer systems is quiet a new area of research. The goal of this bachelor thesis is to summarize known information from this field, including descriptions of already running data centers. There are described ways of cooling which are used in data centers and mainly possibilities how to use waste heat. In the end there is shown how to evaluate suitability of using waste heat in view of data center power as well as return.
Description
Citation
ŠVEHLA, M. Využití odpadního tepla výpočetních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Ján Poláčik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: 1. Jakou teplotu vody jsem schopný dostat z těchto systému? Zodpovězeno. 2. Přímé chlazení data center, jaká je kvalita vzduchu? Zodpovězeno. 3. Cena vámi zmiňovaného francouzského radiátoru? Zodpovězeno. 4. Setkal jste se s nízko vroucími kapalinami? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO