Programové vybavení pro modelování automatizačních úloh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce popisuje a porovnává vybraný počítačový software, jenž lze využít k modelování automatizačních úloh. Práce je rozdělena na několik částí podle využití jednotivých software v různých odvětvích automatizace.
This diploma thesis paints and confronts chosen computer sofware, that we can use for automation task simulation. The thesis is separate into a few parts by kind of usage separate software in diffrent kinds of automation.
Description
Citation
BURSÍK, M. Programové vybavení pro modelování automatizačních úloh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-11-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO