Stanovení výkonu v cyklistice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na rozvíjející se trend měření mechanického výkonu v cyklistice. V úvodní rešeršní části jsou uvedeny různé umístění měřičů výkonu a popsána jejich funkce. Důležitou součástí pro měření výkonu jsou tenzometry. Proto zde byly důkladně popsány, rozděleny do jednotlivých kategorií a následně uvedeny jejich možné nedostatky. Teoretické znalosti byly poté ověřeny pomocí numerické simulace v programu Ansys.
This bachelor thesis is focused on increasing trend of measuring mechanic power in cycling. The research part shows types of power meters and shown their function. Important part in measuring power is strain gauge. Because of that, they were described, divide into category and shown their deficiencies. Theoretic knowledge has been verified by numeric simulation in Ansys.
Description
Citation
PAPP, D. Stanovení výkonu v cyklistice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
tudent seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na otázky členů komise:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO