HandJet

Abstract
Ve své diplomová práci se věnuji základním principům fungování technologie mobilní tiskárny HandJet. Tiskárna je nejvíce uplatňována v průmyslovém odvětví při označování produktů a prostorů formou 2D a EAN kódů. Navzdory původně čistě užitné funkci vybraného zařízení jsem se rozhodla převést tuto technologii do uměleckého provozu. Hledám její potenciál v možnostech aplikace v oblasti grafického designu a výtvarného umění. Proces práce zaznamenávám do zažitého postupu grafického designéra při plnění zadání skrze rešerši, skicování a automatickou kresbu. Klíčovým zřetelem je přitom zkoumání možností vizuální formy. Výsledkem je série tisků prezentovaných ve formě instalace.
In this diploma thesis, I focus on the main principles of the HandJet mobile printer. This printer is mostly intended for industrial use to mark products and spaces with 2D and EAN codes. Despite the purely utilitarian function of the printer, I have decided to use it for artistic purposes. I look for its potential in application in the field of graphic design and art. I record the process as a part of the work process of a graphic designer when delivering assignments via research, sketching, and automatic drawing. The key aspect is the exploration of the possibilities of visual form. The result is a series of prints presented in the form of an installation.
Description
Citation
ŽÁČKOVÁ, K. HandJet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda) M.Sc. Denisa Kollarová (člen) MgA. Jozef Ondrík (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Ondřej Tobola (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) MgA. Petr Štěpán (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajobu zahájila studentka prezentací – představila specifika práce s handjetem, historii jeho používání na FaVU a svou roli v tomto kontextu. Dále se pak soustředila na vývoj samotného projektu a vztah mezi jeho experimentální částí a tvorbou finálních výstupů. Následně byly přečteny posudky vedoucího a oponenta (v zastoupení). Na dotaz oponenta, zda vnímá výstupy své práce jako umělecká díla, studentka reagovala kladně. Následně byla otevřena diskuze, v níž se otevřela témata výběru prací (otázka společného vystavení pracovního materiálu a výsledných artefaktů) nebo (ne)využití některých specifik mobilní tiskárny. Argumentačně studentka obstála.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO