Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Celkovým konceptem a záměrem bylo navrhnout otevřenou stavbu pro všechny obyvatele města a jeho návštěvníky. Otevřenost, se propisuje do volné dispozice, který dovoluje volný pohyb lidí a multifunkčnost objektu. Fasáda je řešena jako ocelová konstrukce, složená z 7 trojuhelníkových segmentů. Prosklený otevřený parter, nad kterým je tato „rotující fasáda umístěna, napomáhá odlehčit takto kontroverzní stavbu v kontextu. Vnitřní prostor je centrální, otevřený, prosvětlený a volný. Schodiště okolo středového atria podporuje dynamiku stavby vede návštěvníka po celém objektu.
The overall concept and intent was to design a building open to all city residents and its visitors. Openness is copied into the open layout that allows free movement of people and a multifunctional building. The facade is designed as a steel structure, composed of seven triangular segments. Parter open glassed over which is the "rotating facade located, thus helping to relieve the controversial building in context.     Interior space is a central, open, bright and clear. Staircase around a central atrium supports the dynamics of the building leads visitors around the building.
Description
Citation
FROLÍK, J. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
2016-05-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO