Výtěžnost bioplynu z různých druhů substrátů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je popis výtěžnosti bioplynu z různých druhů substrátů. V úvodní části jsou zpracována základní fakta o anaerobní technologii, princip tvorby bioplynu a využití bioplynu v praxi. Hlavní část práce je věnována výtěžnosti bioplynu, je uvedeno několik druhů substrátů s uvedením výtěžnosti, jsou popsány vlivy kvality surovin a jejich předúpravy na výtěžnost bioplynu. Součástí práce je i jednoduchý výpočet výtěžnosti bioplynu ze zvoleného substrátu.
The objective of this bachelor thesis is a description of the biogas yield from various types of biodegradable materials. In the introductory part there are presented facts about anaerobic technology, production principle of biogas and biogas utilization in practice. The document body deals with biogas yield, there are presented several types of biodegradable materials with biogas yield, there are described material quality effects and their preliminary treatment to biogas yield. Elementary calculation of the biogas yield from particular material is included.
Description
Citation
LAVICKÝ, J. Výtěžnost bioplynu z různých druhů substrátů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO