Analýza dopravních nehod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá komplexním přehledem postupu vyšetřování dopravních nehod. Jsou zde rozebrány jednotlivé kroky při tomto vyšetřování, počínající sběrem a zpracováním dat, prováděným hlavně měřením a fotografováním. Dále je uveden přehled jednotlivých druhů stop a poškození, včetně zranění účastníků nehody. Rozebírány jsou nejběžnější metody používané pro výpočet a rekonstrukci nehodové události a zmíněny jsou rovněž speciální typy dopravních nehod, jako je střet vozidla s chodcem, nehody jízdních souprav, či nehody jednostopých vozidel. Pro lepší pochopení nehodových dějů je na začátku práce uveden přehled základních fyzikálních zákonů a dějů, kterými se všechny tyto události řídí, a soudně znalecká problematika těchto analýz.
This thesis deals with a comprehensive view of traffic accident enquiry. There are analysed each step of this investigation, starting with evidence gathering (measurements, photography, ect). Further, there are view of clue, damage and personal injury. Thesis shows commonest analysis and reconstructions methods and calculations and specials types of accident (collision with passenger, trucks crash, motorcycles crash). For better understanding, there are mentioned basic principals of physics and problems of forensic engineering.
Description
Citation
VIČÍK, P. Analýza dopravních nehod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO