Akcelerace algoritmů pro hledání palindromu a opakujících se struktur

but.committeeprof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (člen) Prof. Ing. Jaromír Krejčíček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na doplňující dotazy členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené dotazy rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Existuje ve Vámi navrženém systému (propojení hardware a software) nějaké úzké místo nebo je výkonnost závislá pouze na velikosti použitého FPGA čipu? Uvažujete o reálném použití vytvořeného systému, popř. v jaké formě?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMartínek, Tomášcs
dc.contributor.authorVoženílek, Jancs
dc.contributor.refereeKořenek, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:27:29Z
dc.date.available2019-04-03T22:27:29Z
dc.date.created2010cs
dc.description.abstractVeškerá genetická informace živých organismů je uložena v DNA. Zkoumání její struktury a funkce představuje důležitou oblast výzkumu moderní biologie. Jednou ze zajímavých struktur, vyskytujících se v sekvencích DNA, jsou také palindromy. Na základě jejich výzkumu se předpokládá, že hrají důležitou roli při interpretaci informace uložené v DNA, jelikož se často vyskytují v okolí důležitých genů. Jejich hledání je složitější díky výskytu mutací (změn v posloupnosti prvků DNA), což zvyšuje časovou složitost algoritmů. Proto má smysl zabývat se jejich paralelizací a akcelerací. Rozborem metod pro hledání palindromů a návrhem akcelerační architektury se zabývá tato práce. Výpočet pomocí hardwarové jednotky implementované v čipu FPGA na kartě ml555 může být až 6 667krát rychlejší oproti nejlepšímu známému softwarovému řešení využívajícímu sufixová pole.cs
dc.description.abstractGenetic information of all living organisms is stored in DNA. Exploring of its structure and function represents an important area of research in modern biology. One of the interesting structures occurring in DNA are palindromes. Based on the research they are expected to play an important role in interpreting the information stored in DNA, because they are often observed near important genes. Palindromes searching is complicated by the presence of mutations (changes in sequences of DNA elements), which increases the time complexity of algorithms. Therefore it is reasonable to study their parallelization and acceleration. The objective of this work is a study of palindromes searching methods and acceleration architecture design. The hardware unit implemented in a chip with FPGA technology placed on ml555 board can speed up the calculation up to 6 667 times in comparison with the best-known software method relying on suffix arrays.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationVOŽENÍLEK, J. Akcelerace algoritmů pro hledání palindromu a opakujících se struktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34540cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54337
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHledání přibližných palindromůcs
dc.subjecthardwarová akceleracecs
dc.subjectVHDLcs
dc.subjectFPGA.cs
dc.subjectApproximate palindrome detectionen
dc.subjecthardware accelerationen
dc.subjectVHDLen
dc.subjectFPGA.en
dc.titleAkcelerace algoritmů pro hledání palindromu a opakujících se strukturcs
dc.title.alternativeAcceleration of Methods for Searching Palindroms and Repetitive Structuresen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2010-06-24cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:06cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid34540en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:11:46en
sync.item.modts2021.11.12 09:08:49en
thesis.disciplinePočítačové systémy a sítěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_34540.html
Size:
1.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_34540.html
Collections