Snižování obsahu spalitelných látek v úletovém popelu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práca pojednáva o vzniku, využití, výhodách a nevýhodách fluidnej vrstvy. Ďalej popisuje závod Elektrárne Vojany SE a.s., proces výroby a použitú technológiu cirkulačných fluidných kotlov s ich prevádzkovými nedostatkami. Práca zhŕňa návrhy riešenia nedostatkov podané Technologickou univerzitou v Czestochovej a zároveň poskytuje vlastný návrh riešenia príliš veľkého obsahu uhlíka v úletovom popole.
The thesis deals with formation, usage, advantages and disadvantages of fluidized bed. It describes power plant Vojany, the process of generation power, used technology of fluidized bed boilers and their technical problems. The thesis summarizes the solutions given by University of technology Czestochova and also gives suggestion to solve the problem of large content of combustible coal parts in fly ash.
Description
Citation
MUCHA, M. Snižování obsahu spalitelných látek v úletovém popelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) Ing. Tomáš Flimel (člen) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO