Obrábění materiálů pro řezné nástroje, za využití metod EDM, se zaměřením na optimalizaci výrobního procesu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektroerozivního hloubení, se zaměřením na optimalizaci výrobního procesu. Především poukazuje na faktory ovlivňující vlastní průběh obrábění.
This bachelor thesis describes and deals with the electro discharge machining, with a focus on optimizing the production process. In particular points to the factors influencing the course of machining.
Description
Citation
NOVÁKOVÁ, R. Obrábění materiálů pro řezné nástroje, za využití metod EDM, se zaměřením na optimalizaci výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. Po jakém počtu kusů je třeba vymněnit nástrojovou elektrodu? Jak vysvětlíte vliv přítlaku na přesnost součástí? Jakám způsobem byla měřena drsnost povrchu Ra0,8 v drážce součásti? Jakým způsobem se vyrábí elektroda z wolframu? Jaký je efektivní způsob výroby wolframových elektrod? Jaké jsou další parametry pro volbu elektrody? Jaká je rychlost úběru materiálu? Jak se jmenuje napětí, při kterém dojde k výboji? Je možné repasovat použitou elektrodu? Jak je možné ji znovu využívat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO