Řídicí systémy Kaplanovy turbíny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci je uvedeno stručné rozdělení nejužívanějších druhů vodních turbín, následně je obsažen důkladný rozbor konstrukce a především regulace Kaplanovy turbíny. Dále jsou v ní popsány jednotlivé mechanismy a pochody ve stroji při regulaci rozvaděčem a lopatami oběžného kola. Je zde poukázáno také na to, jaký vliv má regulace na průběh účinnosti turbíny. V závěru práce je čtenáři nastíněno stručné vysvětlení a srovnání moderního řízení regulace stroje s dříve používaným řízením regulace pomocí hydraulických roztěžníků.
The main objective of this bachelor´s thesis is to list briefly the most common types of water turbines and explain the construction and especially regulation of Kaplan water turbine. Second task is to describe individually both regulatory mechanisms and movements in the machine during the regulation by distributor and by blades of runner wheel. The next intention is to describe the influence of regulation on the efficiency curve and further briefly explain and compare the modern control systems of turbine regulation with the old way using the centrifugal regulator.
Description
Citation
PAVELKA, F. Řídicí systémy Kaplanovy turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Lumír Hružík (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO