Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí. Bakalářská práce bakalářského studia 3.roč., šk.r. 2007/2008, obor strojní inženýrství, obor strojní inženýrství (2301R0160). FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření kovů a plastů, květen 2008.
The progressive technologies in production of forming parts. Bachelor theses of the 3rd year bachelor`s degree programme, school year 2007/2008, study branch: Mechanical Engineering(2301R016). FSI VUT in Brno, Institute of Manufacturing Technology, Department of Metal Forming and Plastic, May 2008
Description
Citation
HORÁK, A. Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO