Gravitační válečková trať pro dopravu kusového materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navrhnout gravitační válečkovou trať, která má sloužit pro dopravu kusového materiálu, v tomto případě krabic ve výrobní lince bez nuceného pohonu. Pomocí zadaných parametrů mám určit hlavní rozměry, pevnostní výpočet hřídele válečku a funkční výpočet. Z vypočítaných hodnot provést výkresovou dokumentaci.
The aim of this bachelor work is to project gravitational roller route which has to serve as transporter of the lump material. In this case as transporter of boxes in the production line without positive drive. By force of engaged parameters I have to determine the main dimensions, calculation of the shaft’s stronghold and funkcional calculation. Than implement the design documentation from the calculated values.
Description
Citation
NAVRÁTIL, Z. Gravitační válečková trať pro dopravu kusového materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO