Arpitha - hippocentrum Podolí u Brna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Baklářská práce navazuje na předmět AG 032 absolvovaný v druhém ročníku studia. Tématem je návrh areálu hipocentra Arpitha v obci Podolí u Brna. Pozemek se nachází na jižním svahu kopce mimo centrum obce. Vedle řešeného území je areál bývalého JZD. Samotné hipocentrum jsem navrhovala v duchu rodinné stáje, kde bude kvalitní a příjemné prostředí pro rozvoj rekreačních jezdeckých disciplín, pro umožnění příležitostných školních zájezdů a příležitostných závodů. Areál nabízí ustájení 14 koní se zázemím, prostorné výběhy, halu s jezdeckou plochou 20 × 40 m a tribunou s hygienickým zázemím. Součástí komplexu je i kruhová jízdárna, minizoo, prostor pro uskladnění 190 balíků sena a pilin a také zázemí pro jezdce a členy klubu s klubovnou a klubovou saunou.
The bachelor's thesis follows the course AG 032 completed in the second year of studies. The main topic is the design of the Arpitha Hippocenter complex in the village of Podolí u Brna. The land is located on the southern slope of the hill outside the village center. Next to the area of our concern, there is the premises of the former collective farm (JZD) located. The design of my hippocenter project is in the vein of a family stable, with emphasis on quality and pleasant environment for the recreational riding disciplines skills development. The complex should offer safe space for possible school trips and occasional races. The complex provides stables for 14 horses with facilities, spacious paddocks, a hall with a riding area of 20 × 40 m and a grandstand with sanitary facilities. Also, a circular riding hall, a mini zoo, storage of 190 bales of hay and sawdust and facilities for riders and club members with a clubhouse and club sauna are included.
Description
Citation
PALOVÁ, I. Arpitha - hippocentrum Podolí u Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Kotrla - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Studentka představila téma bakalářského projektu, jímž je hippocentrum Arpitha v Podolí u Brna. Prezentace byla připravena dobře, výklad byl veden konzistentně a živě. Reakce na připomínky obsažené v oponentském posudku představila v závěru prezentace. Na doplňující dotazy členů komise týkající se dvojího zavětrování střešní konstrukce a podílu jednotlivých profesí na vzniku projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu povolení reagovala pohotově, ale nepříliš přesvědčivě. Členové komise jí doporučili doplnit si znalosti o schvalovacích procesech projektové dokumentace. V rámci rozpravy nad výkresovou dokumentací a modelem architektonického detailu byly vzneseny otázky týkající se trvalé udržitelnosti, hospodaření s odpadní vodou, nedostatečné kapacity parkoviště, řešení omítek a žlabů pro odvod vody a celkové nákladnosti projektu, k nimž se studentka vyjádřila odpovídajícím způsobem, některé argumenty však nebyly adekvátně odborně podepřeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO